FINANCOVÁNÍ DOMOVŮ PRO SENIORY

 
V současné době se stále častěji a s vyšším důrazem potřebnosti diskutuje o problému stárnutí obyvatel České republiky (ČR). Nyní v ČR žije téměř 1,5 mil. seniorů. Demografové již dříve upozorňovali na to, že česká populace v příštích 55 letech výrazně zestárne. Varují, že počet obyvatel nad 65 let se do roku 2050 téměř zdvojnásobí. V současnosti se ročně seniorům vyplácí na důchodech částky přesahující několik desítek miliard korun. Přitom ekonomicky aktivní účastníci důchodového pojištění již dnes přispívají v průměru 2,7 zaměstnance na jednoho starobního důchodce.
 
Mobily velikosti kopacího míče, nástupní plošiny v autobusech i vlacích, cenovky s číslicemi většími než krabička cigaret, pleny pro dospělé, lepidla na umělé chrupy – toto a hodně dalšího už je a hlavně bude běžnou součástí života evropské společnosti. Populace stárne a senior – důchodce se stává pro mnohá odvětví ekonomiky zajímavým specifickým zákazníkem. Včetně rezidenčního developmentu.
 
Senior housing, senior living, seniorské rezidence – pojmy v tržních ekonomikách stále více frekventované. Jde o bydlení nikoli snad úplné jiné, ale přece jen trochu nestandardní, s jinými nároky na dispozice bytu, interiéry a vybavení a zejména na stavbu jako celek a lokalitu. Zvláště tento parametr je hodně významný – pozitivním trendem totiž je nevytvářet žádná starobní ghetta, ale snaha o organické začlenění seniorských domů do života komunity, v níž se jejich rezidence nalézají. Významnou odlišností těchto ubytovacích zařízení je prostorové i technické zázemí pro zdravotnické a sociální služby, které seniorské rezidence obvykle nabízejí.
 

CO CORPORATE Vám zajistí finanční asistenci při realizaci výstavby seniorské rezidence.