PODNIKATELSKÉ ÚVĚRY

 
Využijte komplexní úvěrové nabídky CO CORPORATE pro podnikatele a společnosti, která Vám usnadní cestu k úspěšnému financování Vašeho podnikání.
 
Zvyšte si své disponibilní zdroje! Povolené přečerpání Vašeho podnikatelského běžného účtu Vám poskytne prostředky na překlenutí splatnosti Vašich pohledávek, na nákup zásob nebo finanční rezervu na mimořádné výdaje.
S tímto úvěrem získáte prostředky na překlenutí období mezi fakturací a splatností svých pohledávek. Čerpat a splácet můžete opakovaně prostřednictvím jednotlivých dílčích čerpání na základě předloženého seznamu pohledávek.
Investiční úvěr
Potřebujete obnovit nebo rozšířit zařízení firmy? Vaše plány Vám pomůže uskutečnit investiční úvěr na financování strojů, zařízení, dopravních prostředků a jiných technologií.
 
Projektové financování
Potřebujete financovat záměry v oblasti nemovitostí, obnovitelných zdrojů energie a nových technologií? Svěřte své projekty do rukou odborníků! Vaše projekty Vám s pomocí našich partnerských společností pomůže realizovat projektové financování CO CORPORATE.