FINANCOVÁNÍ FIREMNÍCH SÍDEL

 

Hodláte pořídit do majetku své společnosti nemovitost jako provozovnu nebo její firemní sídlo? Znáte daňové výhody vlastnictví takového majetku?

Financování firemních sídel řešíme formou investičních úvěrů.

Investiční úvěr

Investiční úvěr je dlouhodobý typ úvěru, který slouží podnikateli k financování podnikatelskch záměrů. Jedná se zpravidla o účelovou půjčku, kterou poskytne banka firmě za účelem nákupu nebo renovace nějakého dlouhodobého aktiva. Například na modernizaci či nákup nemovitosti. Splatnost tohoto úvěru může být až v desítkách let.

 

Výhody

  • přizpůsobení splatnosti potřebám klienta
  • individuální čerpání úvěru, jednorázové nebo postupné
  • vytvoření vhodného splátkového kalendáře pro splácení úvěru – pravidelný nebo nepravidelný, možnost jednorázového splacení